O stránkách

Stránky jsou neoficiální a neautorizované. Karel Dobrý stránky nevytvořil, ani je nespravuje. S jejich existencí je srozuměn, ale neodpovídá za jejich obsah.

Stránky na tomto odkaze byly spuštěny 25. listopadu 2016. Navazují na starší verzi, jejichž první verze byla provozována od 29. července 2003. Ty využívaly virtuální prostor poskytovaný službou Sweb.cz. Do roku 2009 měla webová adresa formát http://www.sweb.cz/karel-dobry, který poskytovatel v únoru 2009 při reorganizaci odkazů automaticky změnil na http://karel-dobry.sweb.cz/. Návštěvnost původní verze během více než desetileté existence přesáhla ke dni ukončení provozu 38 900 návštěv.

Informace na stránkách jsou vesměs zprostředkované, z důvěryhodných zdrojů. Jsou soustředěny na mapování profesních aktivit Karla Dobrého.

Fotografie na stránkách jsou přejímány z otevřených zdrojů, s uvedením původu. Cílem uveřejnění fotografií není jejich zneužití, ale snaha o koncentraci co nejširší dokumentace vztahující se k předmětu stránek. Pokud jste majitelem autorských práv k některým z fotografií a máte připomínky ke způsobu zveřejnění (ev. nesouhlasíte s vystavením na tomto webu), obraťte se, prosím, na níže uvedenou adresu. Zveřejnění pak bude následně upraveno, ev. budou fotografie během několika dní staženy.

V dubnu 2012 byla na původní stránky umístěna zkušební verze Návštěvní knihy. Ta byla beze změny přejata pro aktuální verzi.

Ukázky, na které je odkazováno, nezpracoval ani nenahrál autor těchto stránek.

Na sociální síti Facebook existoval neoficiální profil Karla Dobrého. Autor těchto stránek však tento profil nezaložil, ani jej nespravoval.

Autor stránek děkuje všem, kteří pomohli s vytvořením předchozí verze stránek i současné verze stránek a kteří se během dlouhých let podíleli na dodávání informací a materiálů pro údržbu a aktualizace.

Autor stránek ocení pozitivní i negativní názory na stránky. Uvítá rovněž jakékoli další informace nebo zajímavé odkazy, které na stránkách nejsou.

Kontakt na autora stránek (nejedná se o kontakt na Karla Dobrého).